หมวด : คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000010 : 01. Revit Structure Basic 2019 คอร์สออนไลน์

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
8,025.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000011 : 02. Revit Structure Advance 2019

 • Price : 8,025.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000012 : 03. NAVISWORK PROFESSIONAL 2019

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000013 : 04. ROBOT STRUCTURE BASIC 2019

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
8,025.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000014 : 05. REVIT FOR FACTORY 2019 (BASIC - ADVANCE)

 • Price : 8,025.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000015 : 06. REVIT ARCHITECT 2019 PRO 2019 (BASIC - INTERMEDIATE)

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000016 : 07. REVIT ARCHITECTURAL FAMILY 2019

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000018 : 13. Basic Dynamo for Creating Geometry

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000019 : 12. REVIT MEP BASIC 2019

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
8,025.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000020 : 09. Revit Architect Advance 2019

 • Price : 8,025.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000031 : 11. Structural Engineer BIM Workflow

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000036 : 10. BIM THEORY (เรียนทฤษฎี BIM)

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
2,750.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000051 : Unreal Engine 4 สำหรับ Beginner

 • Price : 2,750.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
5,350.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000080 : MASTER REVIT TIPS & TRICKS THAILAND

 • Price : 5,350.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด
member
8,025.00
คอร์สออนไลน์ (เรียนได้ตลอดชีพ)

P000090 : Synchro 4D BIM

 • Price : 8,025.00
ใส่ตระกร้า
รายละเอียด