P000083 : AutoCAD Advance เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง คอร์สออนไลน์ (ดูได้ตลอดชีพ)

ราคา 2,999.00 บาท

เนื้อหา

 • Introduction
 • ตั้งค่าเวิร์สเปส Workspace setting
 • การสร้างเลเยอร์ใน Layer properties manager
 • การบันทึกไฟล์งาน
 • การสร้างกรอบแบบ
 • การสร้างกรอบแบบ วิธีการสเกลกรอบแบบ
 • การสร้างกรอบแบบ ทำความเข้าใจกับการจัดการกรอบแบบ
 • การติดตั้งฟอนท์และการตั้งค่า Text Style
 • การสร้างกรอบแบบสเกลต่างๆ
 • เริ่มเขียนแบบก่อสร้าง อ่านแบบและทำความเข้าใจกับแบบ
 • การตั้งค่า Dim Style
 • การสร้าง GRID LINE
 • 12A การจำแนก Dimension style แต่ละสเกลเพื่อแสดงลักษณะการวัด
 • การปรับความหยาบ ละเอียดของเส้นด้วย LTS
 • การคัดลอกวัตถุข้ามไฟล์
 • เขียนแปลนพื้น การวาดและติดตั้งตำแหน่งเสาในแปลนพื้น
 • เขียนแปลนพื้น การทำบล็อกประตู หน้าต่าง
 • เขียนแปลนพื้น การแทรกบล็อกประตู หน้าต่างลงในแปลนพื้น
 • เขียนแปลนพื้น การสร้าง Multi line เพื่อใช้วาดผนัง
 • เขียนแปลนพื้น เทคนิคการวาดผนังด้วย Multi Line ปรับแต่งด้วยคำสั่ง Strecth
 • เขียนแปลนพื้น เขียนแปลนห้องน้ำ ห้องครัว
 • เขียนแปลนพื้น เทคนิคการ Hatch ลายพื้น ห้องน้ำ ห้องครัว
 • เขียนแปลนพื้น เทคนิคการ Hatch ลายผนังของแปลน
 • เขียนแปลนพื้น การใส่ป้ายกำกับต่างๆลงในแปลน
 • เขียนแปลนพื้น เปลี่ยนข้อความครั้งละมากๆด้วยการค้นหา และ แทนที่ ข้อความ
 • เขียนแปลนพื้น การใส่แส้นแนวตัด , การตั้งค่าและการใช้งาน Multi Leader เพื่อ
 • เขียนแปลนพื้น การกำหนดขนาดให้แปลนพื้น
 • การเขียนแปลนหลังคา วิธีการเขียนแปลนหลังคา
 • ภาพตัดแนว A-A เทคนิคการเริ่มและเซ็ตระดับต่างๆ
 • ภาพตัดแนว A-A การเขียนพื้นแบบต่างๆ การวาด ติดตั้งอเส
 • ภาพตัดแนว A-A การติดตั้งหน้าต่าง ผนัง ฝ้า ตามแนวตัด
 • ภาพตัดแนว A-A การวาดผนัง ปรับลาย Hatch เส้นฝ้าเพดาน
 • ภาพตัดแนว A-A ส่วนของหลังคา วางจันทัน เชิงชาย ปิดนก เรียงกระเบื้องและแป
 • ภาพตัดแนว A-A ส่วนของหลังคา เทคนิคการวาดหน้าตัดอกไก่ ประกอบเข้ากับจันทัน
 • ภาพตัดแนว A-A การเขียนในส่วนของห้องน้ำ
 • ภาพตัดแนว A-A การเขียนในส่วนของห้องน้ำ การ Hatch ปัญหาของ Hatch และ การแก้
 • ภาพตัดแนว A-A การเขียนในส่วนของห้องน้ำ ป้องกันลวดลาย Hatch ดิ้นไปมา ทำบล็อก
 • ภาพตัดแนว A-A การเขียนในส่วนของห้องน้ำ Hatch แล้วลวดลายไม่ตรงตามที่เลือก
 • ภาพตัดแนว A-A เขียนเสาก่อแต่งมุมบ้าน และ สํญลักษณ์กำกับผนัง
 • ภาพตัดแนวฺ B-B ฐานราก พื้น ผนัง
 • ภาพตัดแนวฺ B-B เขียนหลังคา ปั้นลม เชิงชาย อกไก่ จันทัน
 • ภาพตัดแนวฺ B-B เขียนหลังคา วางจันทันเฉลี่ยระหว่างช่วงเสา
 • ภาพตัดแนวฺ B-B เขียนหลังคา วางจันทันเฉลี่ยตลอดความยาวหลังคา
 • ภาพตัดแนวฺ B-B เขียนห้องน้ำ ห้องครัว เค้าเตอร์ สุขภัณฑ์
 • ภาพตัดแนวฺ B-B เขียนประตู หน้าต่าง ในภาพตัด
 • ภาพตัดแนวฺ B-B ติดตั้งฝักบัว และ ชักโครก
 • ภาพตัดแนวฺ B-B การ Hatch ลวดลายผนังห้องน้ำห้องครัว
 • ภาพตัดแนวฺ B-B การวาดระแนงไม้ที่เฉลียง
 • ภาพตัดแนวฺ B-B การวาดบันไดเฉลียง Hatch หน้าตัดพื้น ใส่สัญลักษณ์ผนัง
 • การเขียนภาพด้านที่ 3
 • การเขียนภาพด้านที่ 4 วาดภาพด้านของหลังคา
 • การเขียนภาพด้านที่ 4 วาดภาพด้านของผนัง
 • การเขียนภาพด้าน เทคนิคการเปลี่ยนมุมไปเขียนด้านที่ 2 และ 1
 • การเขียนภาพด้าน เทคนิคการเขียนภาพด้านที่ 2
 • การเขียนภาพด้าน เทคนิคการเขียนภาพด้านที่ 1
 • การเขียนแปลนโครงสร้าง ฐานราก
 • การเขียนแปลนโครงสร้าง พื้นตอนที่ 1
 • การเขียนแปลนโครงสร้าง พื้นตอนที่ 2
 • การเขียนแปลนโครงสร้าง หลังคา 1
 • การเขียนแปลนโครงสร้าง หลังคา 2 การจัดเรียงจันทันด้วยคำสั่ง ARray
 • การเขียนแปลนโครงสร้าง หลังคา 3 การจัดเรียงแปด้วยคำสั่ง ARray
 • การเรียบเรียงแบบเพื่อเข้ากรอบตามสเกล
 • การสร้างข้อมูลแบบที่ Drawing properties แล้วลิ้งค์มาที่กรอบแบบ
 • การใส่รายละเอียดให้แบบ เส้นระดับ
 • การใส่รายละเอียดให้แบบ Multi Leader
 • การปริ้นท์แบบให้ได้สเกล