P000081 : AutoCAD Basic เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง คอร์สออนไลน์ (ดูได้ตลอดชีพ)

ราคา 999.00 บาท

รายละเอียดคอร์สเรียน
การเรียนเป็นรูปแบบเริ่มต้นด้วยการสร้างทักษะที่จำเป็นต้องรู้ ระบบควบคุมการทำงาน การออกคำสั่ง การปรับใช้ในเบื้องต้น จากนั้นจะเริ่มตั้งค่าต่างๆโดยต้องการให้ผู้เรียนฝึกตั้งค่ารายละเอียด เพื่อจะได้ปรับแต่ง แก้ไขเองได้ในการทำงาน การเขียนแบบก่อสร้างนั้น มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผู้สอนจะสอนทีละขั้นตอน จากไม่มีอะไรเลย เพื่อความต่อเนื่องเหมือนการเขียนงานจริง ทักษะที่ได้สามารถนำไปใช้ในการเขียนงานต่างๆได้

เนื้อหา

  • Chapter 1 แนะนำโปรแกรม
  • Chapter 2 การปรับ Drawing Units
  • Chapter 3 การปรับ On/Off Grid และสีพื้นหลังเพื่อเริ่มทำงาน
  • Chapter 4 การตั้งค่า Workspace สำหรับทำงาน
  • Chapter 5 เรียนรู้ Object Snap
  • Chapter 6 การตั้งค่า Grip Point
  • Chapter 7 เรียนรู้เรื่อง Coordinate System
  • Chapter 8 แบบฝึกหัดเพื่อฝึกพื้นฐานชุดที่ 1
  • Chapter 9 คำสั่งต่างๆที่ใช้ในการเขียนชิ้นงาน
  • Chapter 10 แบบฝึกหัด